Heeft u een klacht?

Bij prettig wonen horen een goede service en dienstverlening. Het kan echter gebeuren dat u niet tevreden bent over onze prestaties. Wij horen dat graag van u, zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Niet tevreden? Laat het ons weten

Bent u zo ontevreden dat u een klacht wilt indienen? Dan kan dat op de volgende manieren:

  • U vult het klachtenformulier 'Ik heb een klacht over de dienstverlening' in via Mijn Sité.

  • U stuurt een e-mail naar site@swd.nl.

  • U stuurt een brief (postzegel niet nodig) naar: Sité Woondiensten, t.a.v. de klachtencoördinator, Antwoordnummer 132, 7000 WB  Doetinchem

Wij houden u daarna op de hoogte van de afwikkeling van uw klacht. Daarom is het belangrijk dat u uw brief of e-mail voorziet van een datum, volledige omschrijving van de klacht en uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Hierbij gaan wij zorgvuldig om met uw privacy.

Wanneer krijgt u antwoord?

U krijgt binnen 5 werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging. Binnen 10 werkdagen na deze ontvangstbevestiging ontvangt u een inhoudelijke reactie van ons.

Regionale Geschillencommissie Oost-Gelderland

Soms gebeurt het dat we er samen niet uitkomen. In dat geval kunt u zich wenden tot de onafhankelijke Regionale Geschillencommissie Oost-Gelderland:

  • Deze commissie is er voor huurders, oud-huurders en woningzoekenden. De behandeling van klachten door deze commissie is gratis. 
  • De commissie bestaat uit personen die zijn benoemd op basis van hun opleiding, deskundigheid, ervaring, sociale en maatschappelijke achtergrond.
  • Bij een geschil hoort de commissie beide partijen en brengt vervolgens advies uit Sité. Het bestuur van Sité moet daarna een besluit nemen.
  • Klachten over de huurverhoging, wijziging van de huurprijs en/of de servicekosten worden niet behandeld door de Geschillencommissie. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Huurcommissie.


Meer informatie over de Geschillencommissie vindt u hier. U kunt ook rechtstreeks mailen naar de ambtelijk secretaris van de Geschillencommissie.

Let op: U kunt niet direct met een klacht naar de Regionale Geschillencommissie. Wanneer u onze klachtenprocedure niet heeft gevolgd, verwijst de Regionale Geschillencommissie u terug naar Sité.
Ook de Huurcommissie vraagt u in de meeste gevallen om er eerst met Sité uit te komen.

Huurcommissie

Als u het niet eens bent met het advies van de Regionale Geschillencommissie, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Huurcommissie. U kunt hier bekijken voor welke onderwerpen u naar de Huurcommissie kunt stappen.

  • Voordat u naar de Huurcommissie stapt, moet u dus eerst de klachtenprocedure bij Sité hebben doorlopen en meestal de klachtenprocedure bij de Regionale Geschillencommissie. 
  • Voor klachten over de huurverhoging, wijziging van de huurprijs en/of de servicekosten hoeft u niet eerst naar de Regionale Geschillencommissie. Hiermee kunt u, als u er met Sité niet uitkomt, wel direct naar de Huurcommissie.
  • Behandeling van klachten door de Huurcommissie is voor huurders niet gratis.

Kantonrechter

Bent u het niet eens met een uitspraak van de Geschillencommissie of de Huurcommissie? Dan heeft u altijd nog de mogelijkheid om de kantonrechter in te schakelen.