Heeft u een klacht over onze dienstverlening?

Bij prettig wonen horen een goede service en dienstverlening. Het kan echter gebeuren dat u niet tevreden bent over onze prestaties. Wij horen dat graag van u, zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Niet tevreden?

Bent u zo ontevreden dat u een klacht wilt indienen, dan zijn er meerdere mogelijkheden:

  • U vult het klachtenformulier 'Ik heb een klacht over de dienstverlening' in via Mijn Sité.

  • U stuurt een e-mail naar site@swd.nl.

  • U stuurt een brief (postzegel niet nodig) naar: Sité Woondiensten, t.a.v. de klachtencoördinator, Antwoordnummer 132, 7000 WB  Doetinchem

Wij houden u daarna op de hoogte van de afwikkeling van uw klacht. Daarom is het belangrijk dat u uw brief of e-mail voorziet van een datum, volledige omschrijving van de klacht en uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Hierbij gaan wij zorgvuldig om met uw privacy.

Wanneer krijgt u antwoord?

U krijgt binnen 5 werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging. Binnen 10 werkdagen na deze ontvangstbevestiging ontvangt u een inhoudelijke reactie van ons.

Regionale Geschillencommissie Oost-Gelderland

Soms gebeurt het dat we er samen niet uitkomen. In dat geval kunt u zich wenden tot de onafhankelijke Regionale Geschillencommissie Oost-Gelderland.
Deze commissie is er voor huurders, oud-huurders en woningzoekenden. De behandeling van klachten door deze commissie is voor deze partijen kosteloos. 
De commissie bestaat uit personen die zijn benoemd op basis van hun opleiding, deskundigheid, ervaring, sociale en maatschappelijke achtergrond.
Bij een geschil hoort de commissie beide partijen en brengt vervolgens advies uit aan de woningcorporatie. Het bestuur van de corporatie dient daarna een besluit te nemen.

Meer informatie over de Geschillencommissie vindt u hier.
U kunt ook rechtstreeks mailen naar de ambtelijk secretaris van de Geschillencommissie.

U kunt niet direct met een klacht naar de Regionale Geschillencommissie. Wanneer u onze klachtenprocedure niet heeft gevolgd, verwijst de Regionale Geschillencommissie u terug naar Sité.
Ook de Huurcommissie vraagt u in de meeste gevallen om er eerst met de woningcorporatie uit te komen.

Huurcommissie

Als u het niet eens bent met het advies van de Regionale Geschillencommissie, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Huurcommissie. U dient hiervoor echter wel eerst de procedure bij de Regionale Geschillencommissie te hebben doorlopen.
Behandeling van klachten door de Huurcommissie is voor huurders niet kosteloos.
Daarnaast heeft u natuurlijk altijd de mogelijkheid om de kantonrechter in te schakelen.
Behandeling van een klacht in de Geschillencommissie sluit een gerechtelijke procedure daarna dus niet uit.

Klachten die betrekking hebben op een verhoging of wijziging van de huurprijs en/of de servicekosten worden niet behandeld door de Geschillencommissie. Hiervoor moet u zich rechtstreeks wenden tot de Huurcommissie.